International Ba Gua Zhang Association – IBGZA

Via Jacopo Nardi 22, 00179 Roma
PI e CF 12108741005
IBAN IT 21 Y 02008 05046 000102320222
Web: https://www.baguazhang.it
Mail: info@baguazhang.itibgzassociation@gmail.com
Seguici sui social: Facebook – TwitterInstagram
Seguici sui social: Facebook – TwitterInstagram

DOMANDE E INFORMAZIONI